Bridge in het Dorpshuis

Woensdagavond 25 april is er weer bridge in het Dorpshuis. Graag aanwezig zijn om 19.15 uur zodat we om 19.30 uur kunnen starten.

Afmelden z.s.m. bij Trees van Santen Tel .5801670