25 jaar diaken

25 jaar diakenVijfentwintig jaar diaken

Zondag 22 april j.l. heb ik in mijn “huiskerk”, de St. Laurentiuskerk in Stompwijk mijn vijfentwintig jarig diaken schap mogen vieren. Het werd één groot feest, een feest vooral van ontmoeting en herkenning. Pastoor Willem Froger uit Rotterdam ging voor in de eucharistieviering die muzikaal prachtig werd omlijst door ons Parochiekoor. Jullie weten het, mijn muzikale hart ligt bij het koor, en wat hebben jullie mij verrast! Met name het mooie Onze Vader en het Jubileumlied! Heel erg knap! Veel dank aan jullie allemaal!

En dan gaat mijn dank ook uit naar het kerkbestuur, voor het cadeau, naar alle parochianen, de bloemen, de cadeaus, te veel om op te noemen.  Dank aan de bloemversierdersgroep, de koster. Een extra dankwoord aan de dames voor de koffie  en natuurlijk naar onze huisbakker voor de mooie en heerlijke koekjes!

In één woord, dank aan u allen! Ik hoop, als mijn gezondheid het toelaat, nog geruime tijd dienstbaar te mogen zijn aan zo’n geweldige parochiegemeenschap!

Een hartelijke groet van diaken Hennie Peters