Kerk

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie  tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Betaling  kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168

Bijdrage voor misintenties  op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de RK H.Laurentius Parochie.

Donderdag  3 mei 19.00 uur rozenkrans gebed, voorganger Jan v. Rijn

Zaterdag     5 mei 19.00 uur geen viering

Zondag       6 mei 11.00 uur eucharistieviering met parochiekoor, voorganger Em. Pastoor H.v.d Plas

Misintenties

Zaterdag 5 mei 19.00 uur geen viering.

Zondag 6 mei. 11.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. Henk Luiten jaargetijde, Jaap en Anna v.Santen – Janson, Nico v. Boheemen, overleden ouders Turkenburg – v.d. Krogt, Corrie v.d. Zijden, Jan v.d. Krogt, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Jan Kerkvliet, voor de Vrede, Adrianus en Wilhelmina v . Wijk – Ham,  Tiny Bergen – Bunschoten, Petrus Janson, Gerarda de Jong –  v.d. Poel, Leen v.Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten –  v. Leeuwen, Femia Janson – Sloot,  Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus, Cok Hilgersom, Gerarda Knijnenburg –  v.d. Lubbe, Bertus .v. Vliet, Nicolaas .v. Schie, Bas v.d. Helm, Corrie Groeneweg—v. d. Kerkhof, Gerardus Pijnaker,  Riet Oliehoek –  de Haas, Nico de Heij, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Mw. Scholtes – Knijnenburg, Rie Onderwater.

kerkhulpen                                         Kosters                                   Lectoren                                       Misdienaars

donderdag 3 mei   19.00 u                   A.v.S                                      Jan v.Rijn                                        geen

Zaterdag    5 mei.  19.00 u                  A.v.S.                                       geen                                              geen

Zondag      6 mei.  11.00 u                  Adriaan H.                                Paula v .H                                      Monica v.S/ Miranda v. D

FIETSKRING

a.s. Woensdag is de volgende fietstocht weer met de kring.

Hopelijk schijnt dan ook de zon weer!

De start is zoals gewoonlijk om 9.30 uur bij de kerk.

Tot woensdag.

Annie van Rijn.

Meimaand Mariamaand

Vandaag, dinsdag, begint de meimaand en volgens traditie bidden wij in die maand weer het rozenkransgebed op de donderdagavonden. Wij leggen dan alles wat ons bezighoudt en ons bezwaart aan God onze Vader voor en we vragen daarbij Maria`s hulp en voorspraak. De eerste keer dat wij  het rozenkransgebed  bidden is a.s donderdag 3 mei. Hopelijk wilt u weer de moeite nemen om een half uurtje naar de kerk te komen om Maria`s hulp en bijstand te vragen. Iedereen, jong of oud is van harte welkom.

Jan van Rijn