Parochieberichten

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Betaling  kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168

Bijdrage voor misintenties  op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Woensdag   16 mei 19.00 uur Rozenkrans gebed, Voorganger Jan v. Rijn

Donderdag  17 mei 11.00 uur Hemelvaart, woord en communieviering met samenzang, Voorganger Diaken H. Peters.

Zondag       20 mei 11.00 uur Eucharistieviering met koor, terugkom viering communiekanten, Voorganger Em. H.v.d. Plas

Woensdag  23 mei  09.00 uur kerkschoonmaak

Misintenties

Donderdag 17 mei 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Piet Roeling, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Nico de Heij, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Mw. G. Scholtes – Knijnenburg, Rie Onderwater, Jet Overdevest – Rijneveen

Zaterdag 19 mei 19.00 uur geen viering

Zondag 20 mei 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Ton en Carla v.d. Bosch, Jeanne v.d. Bosch -v. Haaster, Cors v.d. Bosch, Cor Janson, overleden broers en zus, overleden ouders Wortman – v.d. Ven, Jo Verhagen – Hoogendijk, overleden ouders Vreeswijk – Leeuwen, Cor Janson, Jan v.d. Krogt, overleden ouders v. Marwijk – v. Santen, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Gerard Geus, Gerarda Knijnenburg – v.d. Lubbe, Nicolaas .v. Schie, Corrie Groeneweg – v.d. Kerkhof, Gerardus Pijnaker,  Riet Oliehoek – de Haas, Nico de Heij, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Mw. G. Scholtes – Knijnenburg, Rie Onderwater en Jet Overdevest – Rijneveen

Kerkhulpen                                    Kosters                           Lectoren                                 Misdienaars

woensdag 16 mei                           9.00 u                              A.v.S          Jan v. Rijn                     geen

donderdag 17 mei                         11.00 u                            Adriaan H   Jan v. Rijn                      Monica v. Santen  Miranda v. Dijk

Zaterdag    19 mei                         19.00 u                            John O.       geen                             geen

Zondag      20 mei                          11.00 u                            John O.                                            Paula v. H Bart v. S/ Simon v. Es

Mededeling van uit het secretariaat

Woensdag 23 mei kerkschoonmaak

Op deze datum gaan wij met een aantal vrijwilligers de kerk weer een poetsbeurt geven, iedereen die hier een positieve bijdrage aan wil geven is van harte uitgenodigd.

Het is alweer een tijdje geleden dat de laatste schoonmaak heeft plaats gevonden dus er is veel werk aan de kerk. Wij hebben koffie met wat lekkers, heeft u een paar uurtjes over? Dan zien wij u graag.

Werkgroep schone kerk.

Meimaand Mariamaand

Donderdag is het Hemelvaartsdag. Daarom komen wij woensdag 16 mei om 19.00 uur in onze kerk bijeen om gezamenlijk het rozenkransgebed te bidden. We willen dan weer Maria`s hulp en voorspraak vragen. Als u nog nooit geweest bent neemt u dan eens de moeite om naar de kerk te komen. Het is maar een half uurtje en u bent ruim voor koffietijd weer thuis. Probeer eens een half uurtje vrij te maken.

Om 19.00 uur bent u, jong of oud, van harte welkom.

Jan van Rijn

Vasten Actie 2012

Vorig jaar  2011 heeft de Laurentius Parochie in Stompwijk zich ingezet voor een nieuw schoolgebouw in KUMASI in Ghana. De vastenactie in Stompwijk heeft hier ongeveer 2000 euro aan bijgedragen. Daar was pastoor Augustin in Kumasi heel blij mee.  Zoals de foto laat  zien is het project mede door uw steun gestart, uit recente foto’s blijkt de bouw al zover gevorderd is dat een gedeelte van de 2e verdieping al in gebruik is genomen door de schooljeugd.

Dit jaar hebben de samenwerkende parochies in  leiden en ommelanden zich weer aangemeld om dit project voort te zetten en  te doen slagen.

Dat het geslaagd is kunnen wij beamen, u heeft ons weer niet in de kou laten staan, door u gaven hebben wij met de vastenactie het mooie bedrag van € 1601, 60 euro kunnen overmaken naar het coördinatie centrum in Oegstgeest. Het is weliswaar minder dan vorig jaar,maar gezien tegen de economische situatie van nu zijn wij met dit bedrag zeer tevreden.

Alle contact personen en vrijwilligers hartelijk dank voor uw inzet en opoffering om dit goede werk mogelijk te maken.

Hartelijk dank voor uw bijdrage. 

MOV Stompwijk.

Een nieuw nummer Rondom de Kerk

De nieuwe Rondom de Kerk is uit. Het clusterblad ligt weer achter in onze kerk.  Gauw meenemen want anders zijn ze op. Op pagina 21 vindt u het  wel en wee van onze parochie.  Met een schitterende foto van onze 1e communicantjes.  Deze is gemaakt tijdens de voorbereiding door Carmen Oliehoek van Carmen fotografie. Waarvoor nog hartelijk dank!!

Door deze grote foto is een andere niet geplaatst en die willen wij u natuurlijk niet onthouden.

Dus we hopen dat de Dorpsketting die hier nog even bij zet.……….?

Er staat natuurlijk veel meer lezenswaardigs in. Zoals o.a. het interview met onze nieuwe pastoraal  werkster mevrouw Marlène Falke. DUS HALEN DAT BLAD, EN LEZEN.

Het volgende nummer wordt al weer het laatste van dit seizoen. Dus mochten er werkgroepen zijn die nog iets te melden hebben, moeten ze snel reageren.

Agnes van Boheemen- Vollebregt