Stichting Eventing Zuid-Holland

Stichting Eventing Zuid-Holland is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Paardensportvereniging De Blesruiters uit Stompwijk en Paardensportvereniging Koningin Emma uit Wassenaar. De Stichting stelt zich ten doel het organiseren van hippische samengestelde wedstrijden in Zuid-Holland. Het betreft dan zowel wedstrijden voor ruiters (SGW) als aangespannen combinaties (SGWM). Deze wedstrijden staan onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond (KNHS). Dit tweedaagse evenement met ruim 450 deelnemers trekt afhankelijk van het weer zo’n 2 tot 3 duizend bezoekers. De kwaliteit van het evenement heeft al jarenlang het vertrouwen van de KNHS met als gevolg dat in 2012 niet alleen het Kampioenschap van Zuid-Holland (SGW) wordt georganiseerd, maar ook het Nationaal Kampioenschap voor pony’s (SGW). Voor de pony’s geldt deze wedstrijd als laatste mogelijkheid om zich te kwalificeren voor het Europees Kampioenschap. Naast de officiële wedstrijden worden ook een BB wedstrijd (SGW) en een Hobbyklasse (SGWM) voor de liefhebbers georganiseerd. Op die wijze worden beginnende ruiters en menners bekend gemaakt met de echte wedstrijdsport en dient de wedstrijd als stimulans om door te stromen naar de officiële wedstrijdsport.

Een SGW (voor ruiters) bestaat uit onderdelen:

1. dressuurproef

2. springparcours

3. cross country

In de dressuur wordt de gehoorzaamheid en in het springparcours het springvermogen van paard of pony getest. In de cross country zullen zij de behendig en snelheid moeten bewijzen. In elk van de drie onderdelen worden aftrek- of strafpunten berekend en degene met het laagste aantal punten na de drie onderdelen wint de wedstrijd. Een combinatie moet in het springparcours bewijzen dat het over voldoende springtechniek en vermogen beschikt voordat deze in de cross country van start mag gaan. De afsluitende cross country bestaat uit een parcours van ruim 3 kilometer dat in een vlotte galop wordt afgelegd met 20-25 natuurlijk hindernissen. De snelheid in de cross is per klasse afgestemd en aan de hand daarvan wordt een ideale tijd berekend. Grote afwijkingen naar boven en naar beneden leveren strafpunten op.

Een SGWM (voor aanspanningen) bestaat uit:

1. dressuurproef

2. wegparcours

3. marathon

4. vaardigheidsproef

De dressuurproef, wordt op gras verreden, is een proef om de gehoorzaamheid van paard/pony te testen. Het wegparcours bestaat uit twee onderdelen: het opwarmtraject (A traject) en het staptraject (D traject).   Het A traject is ongeveer 7 km lang dat gewoon over de openbare, verharde weg wordt afgelegd met een gemiddelde snelheid van max 13 km/uur. Het D traject is een verplicht staptraject van 1 km lengte met een snelheid van max 6 km/uur.

In dit traject kunnen de paarden/pony’s weer op adem komen voordat ze door de veearts worden gekeurd en aan het laatste onderdeel de marathon beginnen. De marathon of uithoudingsproef is een hindernistraject van 8 kilometer lang waarin 6 vaste hindernissen zijn opgenomen. De hindernissen bestaan uit een aantal doorgangen die in een vastgestelde volgorde zo snel mogelijk genomen moeten worden. De snelheid IN de hindernissen wordt opgemeten en opgeteld levert dit het resultaat. Echter óók de tijd tussen de hindernissen wordt gemeten, dit traject dient met een gemiddelde snelheid van 12 km/uur te worden afgelegd. Ten slotte de vaardigheidsproef, het zogenaamde ‘kegeltjesparcours’, is een proef om de vaardigheid van de mencombinatie en de stuurmanskunst van de menner te testen. Er worden op een groot grasveld met kegels doorgangen uitgezet, die maar nèt breder zijn dan de spoorbreedte van de wagens. Op de kegels worden losse ballen gelegd die vallen zodra de kegels door de wagenwielen of paarden worden geraakt; elke afgevallen bal levert strafpunten op. Daarnaast wordt ook de tijd opgenomen, de snelste tijd in combinatie met de minste strafpunten levert uiteraard de winnaar.

Veiligheid

Veiligheid staat in deze sport centraal en in alle onderdelen van de wedstrijden zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de veiligheid. Deze bepalingen hebben onder meer betrekking op:

* de bouw van de hindernissen, de afstanden tussen de hindernissen, de  lengte van de verschillende parcoursen en uiteraard de   moeilijkheidsgraad van de hindernissen;

* gebruik van breekbomen op bepaalde hindernissen;

* voorwaarden waaraan voldaan moet worden om deel te mogen nemen; bij  voorbeeld het afleggen van een springproef vóórafgaand aan de start van  de cross country;

* het tempo waarin de onderdelen moeten worden afgelegd;

* de conditie van de deelnemende paarden en pony’s; zij worden gedurende  de wedstrijd een aantal malen door aanwezige dierenartsen gekeurd. Deze dierenartsen kunnen deelnemers uitsluiten indien zij afwijkingen constateren;

* de uitrusting van ruiters en menners (veiligheidshelmen, bodyprotectors,   etc), uitrusting paarden/pony’s (beenbescherming) en veiligheid menwagens.

Uiteraard zijn er gedurende het gehele evenement officials van de KNHS aanwezig om een goed en veilig verloop van de wedstrijd te controleren.

Terreinen

Het is voor zowel de cross country (SGW), als voor de marathon (SGWM) wenselijk om de hindernissen in een natuurlijke omgeving te bouwen waarbij dankbaar van de terrein eigenschappen gebruikt gemaakt kan worden om de moeilijkheidsgraad op te voeren en de deelnemers en toeschouwers optimaal van de paardensport te laten genieten.

Het organiseren van deze wedstrijden vergt niet alleen een gevarieerd landschap, maar ook een grote oppervlakte. Niet alleen voor de verschillende parcoursen en proeven, maar ook voor het parkeren van alle vrachtwagen en trailers. De Stichting Eventing Zuid-Holland is dan ook zeer verheugd over de medewerking die wordt verleend door de directeur Recreatie Vlietland, de Provincie Zuid-Holland en de Gemeente Leidschendam-Voorburg. In goede samenwerking worden al 9 jaar de benodigde vergunningen verleend en terreinen beschikbaar gesteld voor dit evenement en beschikt de Stichting over een zeer goed bereikbaar terrein direct aan de snelweg A4.

Uiteraard is een dergelijk evenement niet mogelijk zonder een stevige organisatie die een beroep kan doen op sponsoren, ondersteunende organisaties, liefhebbers van de sport en vele vrijwilligers die tijd, geld en goederen beschikbaar stellen voor de organisatie van dit gerenommeerde evenement in Zuid-Holland. www.eventingzuidholland.nl