Openbare vergadering van de Adviesraad donderdag 21 juni

Openbare vergadering van de Adviesraad donderdag 21 juni

Donderdag 21 juni aanstaande is er weer een openbare vergadering van de Adviesraad. Tijdens deze vergadering zal onder andere aandacht worden besteed aan de voortgang van de diverse projecten van de gebiedsvisie voor Stompwijk (verbindingsweg, recreatief knooppunt, het kulturhus en de Stompwijkseweg). In een volgende Dorpsketting zal de agenda worden gepubliceerd. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het Dorpshuis.

Namens de Adviesraad,

Aad Janson, secretaris