Tijdelijk geen fietsers langs werk Stompwijkseweg

Bij het herstel van de calamiteit in de Stompwijkseweg – een ernstige verzakking aan de zijde van de Stompwijksevaart tussen de huisnummers 37 en 58 – doet zich een onverwachte complicatie voor die aanvullende maatregelen noodzakelijk maakt. De dijk kalft bij het vervangen van de damwand af, waardoor het materieel van de aannemer verder van de oever af moet staan.

De anderhalve meter brede strook, waarover fietsverkeer en voetgangers het werk kunnen passeren, komt hierdoor in het gedrang. Zolang de werkzaamheden aan de damwand plaatsvinden is overdag de fietsstrook uit veiligheidsoverwegingen afgesloten.

Het risico op een mogelijke dijkdoorbraak is uitgesloten. De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft de maatregelen getroffen in overleg met het hoogheemraadschap van Rijnland.

Geen vertraging

Naar verwachting kunnen fietsers en voetgangers vanaf vrijdag 8 juni weer langs het werk. Tot die tijd moeten fietsers overdag omrijden via Kniplaan en Duinwaterpad of Oostvlietweg.

Vooralsnog levert deze complicatie geen vertraging op voor de werkzaamheden. Volgens planning is het werk aan de Stompwijkseweg op maandag 18 juni afgerond.