parochieberichten

Overleden: Dora Disseldorp – Luk in de leeftijd van 82 jaar.

Weekvieringen in de RK H.Laurentius Parochie

Zaterdag   09 juni 19.00 uur            Woord en communieviering samenzang.   Voorganger Mw. R .v.d. Ham  

Zondag     10 juni 11.00 uur           Woord en communieviering met parochiekoor  Voorganger Mw. R .v.d. Ham. 

Woensdag 13 juni 09.30 uur           Eucharistieviering Voorganger pastoor J.v.d. Bie  

Misintenties

Zaterdag 9 juni 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Gon Scholtes – Knijnenburg, Rie Onderwater, Jet Overdevest – Rijneveen, Cor Caspers, Dora Disseldorp – Luk.

Zondag 10 Juni 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, Leo Luiten, Adrianus Knijnenburg, Johanna Knijnenburg – v.d. Lubbe, Riet Knijnenburg – v. Vliet, voor de levende en overleden leden van het parochiekoor, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Piet v.d. Arend, Jaap Warmerdam, Leen v.Boheemen, Sjaak en Anja .v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Jo Verhagen – Hoogendijk,  Gerard Geus, Gerarda Knijnenburg – v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas .v. Schie, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Corrie Groeneweg – v.d. Kerkhof, Piet Janson, Riet Oliehoek – de Haas, Nico de Heij, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Mw. Gon Scholtes – Knijnenburg, Rie Onderwater, Jet Overdevest – Rijneveen, Cor Caspers, Dora Disseldorp – Luk.

kerkhulpen                                Kosters        Lectoren           Misdienaars

Zaterdag     9  juni.  19.00 u        A.v.S.           Jan Havik            geen   

Zondag      10  juni   11.00 u        A.v.S.          Jan v. Rijn        Ashley Janson/  Inge Rotteveel

Woensdag   13 juni   09.30 u   Adriaan Hilgersom