Parochie berichten

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.30 tot 11.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Betaling  kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168

Bijdrage voor misintenties  op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Woensdag   30 mei. 20.30 uur jaarvergadering van de Dorpsketting.

Donderdag  31 mei 19.00 uur rozenkransgebed

voorganger Jan Rijn

Zaterdag     02 juni 19.00 uur geen viering

Zondag       03 juni 11.00 uur woord en communieviering met

parochiekoor

  voorganger diaken H. Peters

Misintenties

Zondag 3 Juni 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Toos Luiten – Mooijman, overleden ouders v.d. Krogt, Gerardus en Anna v. Santen – Arkesteijn, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Tiny Bergen -Bunschoten, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Jo Verhagen – Hoogendijk, Gerard Geus, Gerarda Knijnenburg – v.d. Lubbe, Nicolaas v. Schie, Corrie Groeneweg – v.d. Kerkhof, Piet Janson, Gerardus Pijnaker,  Riet Oliehoek – de Haas, Nico de Heij, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Gon Scholtes – Knijnenburg, Rie Onderwater, Jet Overdevest – Rijneveen, Cor Caspers.

Kerkhulpen                                                   Kosters          Lectoren             Misdienaars

donderdag 31 mei   19.00 u                            A.v.S             Jan v. Rijn                   geen

Zaterdag     2  juni  19.00 u                            John O.           geen                         geen

Zondag       3  juni  11.00 u                            John O.           Cees B.             Sjoerd en Joost

                                                                                                                          v. Bemmelen