parochieberichten

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochie

Woensdag   13 juni 09.30 uur           Eucharistieviering    Voorganger pastoor J.v.d. Bie     

 Donderdag  14 juni 20. 00 uur         Bijeenkomst van de wijkcontactpersonen 

Zaterdag     16 juni 19.00 uur           geen viering

Zondag       17 juni 11.00 uur           Woord en communieviering met samenzang   Voorganger Mw. M. Turk

 Misintenties  

Woensdag 13 juni, voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Corrie v.d. Zijden – v. Leeuwen, Kees Luk, Jet Overdevest – Rijneveen, Cor Caspers, Dora Disseldorp – Luk.

Zondag 17 juni 11.00 uur, voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Gerard v. Rijn, Nico van Boheemen, Jan Koevoet, Piet Roeling, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Magda v. Santen – v Paassen, Maartje Tuit – Noorlander, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Jo Verhagen – Hoogendijk,  Gerard Geus, Gerarda Knijnenburg – v.d. Lubbe, Bertus v. Vliet, Nicolaas v. Schie, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Corrie Groeneweg – v d Kerkhof, Piet Janson, Riet Oliehoek – de Haas, Nico de Heij, To Olsthoorn, Antoon de Winter, Gon Scholtes – Knijnenburg, Rie Onderwater, Jet Overdevest – Rijneveen, Cor Caspers, Dora Disseldorp – Luk, Bert de Jong, Lena de Jong– van der Geest.

  Kerkhulpen                             Kosters        Lectoren         Misdienaars

Woensdag 13 juni   09.30 u       Adriaan H                                                                    

Zaterdag   16 juni   19.00 u       Adriaan H      geen                  geen   

Zondag      17 juni  11.00 u       Adriaan H      Paula v. H         Monica v S/  Miranda v Dijk

FIETSKRING

Donderdag 14 juni is de volgende fietstocht weer met de kring. De start is zoals gewoonlijk om 9.30 bij de kerk en we duimen voor goed weer!

Tot donderdag

Annie van Rijn

————————————————————————————-

WIJKCONTACT VERGADERING

Donderdag 14 juni is er een vergadering van de wijkcontacten. Het is dan de laatste vergadering voor de vakantie. We beginnen om 20.00 uur in de pastorie.

Met vriendelijke groet,

Annie van Rijn