CDA-fractie ontvangt CDA–statenleden over de Rijnlandroute

De CDA-fractie Leidschendam-Voorburg wil het belang van onze gemeente goed onder de aandacht brengen bij de CDA-collega’s in de Provinciale Staten van Zuid-Holland. De geplande ligging van de Rijnlandroute gaat dwars door de Oostvlietpolder en loopt dicht (80 meter) langs het recreatiegebied Vlietland. Dit heeft grote gevolgen voor de geplande ontwikkeling van de bouw van 200 recreatiewoningen met bijbehorende voorzieningen, zoals sport en horeca. Het CDA-Leidschendam-Voorburg houdt vast aan de groene buffer van tenminste 350 meter tussen Vlietland en de nieuwe weg. ‘Iedere variant die dichterbij loopt heeft een zeer negatieve invloed op de gebruiksmogelijkheden van Vlietland” aldus CDA-raadslid Yvonne van Boheemen. De groene buffer van bijna 350 meter is nodig voor het behoud van het recreatiegebied Vlietland en is in het belang van de ruim één miljoen bezoekers die het gebied jaarlijks trekt. Eind juni valt de beslissing voor de definitieve ligging van de Rijnlandroute.