Lenteprijs

lenteprijsLenteprijs

“Van harte gefeliciteerd, uw project is genomineerd voor de Lenteprijs Samen van Fonds 1818 en AD Haagsche Courant”. Dit ontvingen Jetty Noordzij, secretaris van het Dorpshuis in en Patricia de Jong, manager van de buitenschoolse opvang SKZ, tot grote vreugde in hun mailbox.

Eind maart hebben zij een project ingestuurd om in aanmerking te komen voor deze prijs die ten goede komt aan een maatschappelijk doel.

Het Dorpshuis en de BSO gaan samenwerken aan een theatervoorstelling voor Stompwijk, uitgevoerd door de kinderen. Stompwijk heeft veel vrijwilligers en het zou fantastisch zijn wanneer deze krachten kunnen worden ingezet bij de voorbereidingen. Alle betrokkenen uit Stompwijk kunnen op deze manier een bijdrage leveren aan dit project. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerend evenement gaat worden met een looptijd van vijf jaar.

Zij kijken er naar uit om aan de slag te gaan met het project SAMEN WERKEN AAN DE THEATERVOORSTELLING. Maar er is uiteraard ook geld voor nodig. Aan de Lenteprijs hebben zij dus een bijdrage gevraagd om te gebruiken voor materiaal, dat nodig zal zijn om dit project te realiseren. Helaas is het voor Jetty niet mogelijk om zelf aanwezig te zijn in het Nutshuis op vrijdag 22 juni. Patricia gaat daarom met collega Ellen Kuipers en Anneke van Bemmelen (vrijwilligster in het Dorpshuis) naar Den Haag om te horen of zij deze financiële opkikker ontvangen om het project een eerste injectie te kunnen geven.

De spanning is bijna niet meer te houden, het is natuurlijk ook een heel mooi en uniek project en belangrijk voor heel Stompwijk.

Als hun naam wordt genoemd bij de Lenteprijs van € 5000,00 is het enthousiasme groot en bijna niet te geloven.

Het commentaar van Patricia, Ellen en Anneke: ”Deze prijs winnen is natuurlijk fantastisch, maar ook zonder het geld zouden we met net zo veel plezier en motivatie aan de slag gaan. Het gaat er tenslotte om het saamhorigheidsgevoel te bereiken van alle inwoners en de ontwikkeling van jong en oud. Wij willen nu eerst een projectgroep vormen. Inmiddels hebben we al een aantal vrijwilligers die zich bezig gaan houden met zang, dans en PR. Wij zijn nu nog op zoek naar een materiaalbeheerder en begeleiders om een groepje kinderen te begeleiden bij het maken van een decor, kostuums, een toneelstukje, circusvoorstelling, foto’s en film. Wij hopen dat veel mensen zich op zullen geven om te helpen zodat we er echt iets moois van kunnen maken!”