De Stompwijkse wegen

Ja voorzitter,

de Stompwijkseweg dreigt nu echt in het water te vallen. Zo lang het zware verkeer niet geweerd zal worden zal deze weg, die gemaakt is voor paard en wagen, veel onderhoud vragen.

En waar moet dat van betaald worden? De reservering hiervoor is op, deze is besteed aan voorbereidingen voor de randweg en het Kulturhus.

Voorzitter,

die randweg die zagen we als GroenLinks niet zitten en nu er door de recessie geen uitbreiding van het tuinbouwgebied zal komen, al helemaal niet. Stompwijk moet bereikbaar blijven! Wat hebben inwoners aan een peperdure randweg, die een klein deel van de verkeersoverlast in de kern van het dorp zal oplossen als het dorp vanuit Leidschendam, zoals afgelopen maanden het geval is, niet bereikbaar is? Zeker nu de realisatie van fase 2 niet zal plaatsvinden, is de realisatie van een halve randweg weggegooid geld.

Wethouder,

GroenLinks stelt voor de randweg af te blazen en het geld beschikbaar te stellen voor het echt goed opknappen van de Stompwijkseweg en het realiseren van minstens één rotonde op de N206 ter hoogte van het dorp, zodat het dorp veilig en bereikbaar wordt. Want wethouder, waar moeten anders de financiële middelen gevonden om de weg op te knappen?