Parochieberichten

Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochie

Zaterdag 11 aug.   19.00 uur           Woord en communieviering met samenzang     Voorganger Mw. Riet v.d. Ham

Zondag   12 aug.    11.00 uur           Woord en communieviering met parochiekoor   Voorganger Mw. Riet v.d. Ham

Woensdag 15 aug.  9.30 uur            Eucharistieviering, Maria ten hemel opneming.  Voorganger pastoor J.v.d. Bie

Misintenties

Zaterdag 11 aug. 11.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Bas v. d. Helm, Gerard Pijnaker, Jannie Suyten -v. Leeuwen, Antoon de Winter, Cor Caspers, Cok Hilgersom, Dora Disseldorp – Luk, Francina Overdevest -Nederpelt.

Zondag 12 aug. 11.00 uur Voor de overleden armen en weldoeners van de parochie. Overleden ouders Vreeswijk- v. Leeuwen, Joop Olyhoek, Nico v. Boheemen, overleden ouders Turkenburg-v. d. Krogt, Jan Koevoet, Uit dankbaarheid bij gelegenheid van een 80 jarige verjaardag, Leen en Josien Olsthoorn–Lourens, Kees v. Dijk, Leen v. Boheemen, Sjaak en Anja v. Santen–Koot, Jannie Suyten-v.Leeuwen, Gerard Geus, Gerarda Knijnenburg-v.d. Lubbe, Nicolaas v. Schie, Gerarda de Jong-v.d. Poel, Corrie Groeneweg- v.d. Kerkhof, Piet Janson, Riet Oliehoek-de Haas, Gerard Pijnaker, Nico de Heij, To Olsthoorn, Rie Onderwater.

Kerkhulpen                                                 Kosters                   Lectoren                        Misdienaars

Zaterdag   11 aug. 19.00 uur                      A.v.S.                      Jan Havik                                   geen                            

Zondag     12 aug. 11.00 uur                     John O.                     Jan v. Rijn                                 geen

Woensdag 15 aug. 10.30 uur                   Adriaan H.                  geen                                        geen