KBO nieuwsbrief 2012

Katholieke Bond voor Ouderen Stompwijk

Nieuwsbrief  augustus 2012

Eerste soosmiddag

Dinsdag 21 augustus houden wij weer een soosmiddag voor de senioren, het is de eerste middag na de vakantie dus hebben wij weer een hoop te vertellen aan elkaar, er gebeurt zoveel in een maand in ons dorp.

Wij wensen u veel gezelligheid toe voor de komende tijd.

Bewegen houdt jong

Het bestuur heeft in de laatste vergadering in augustus het pakket enquête- formulieren geëvalueerd. Een van de punten die we een aantal keren tegen kwamen was het bewegen voor ouderen. Het bestuur wil dit oppakken en bij voldoende belangstelling, voor de soosmiddag  enkele oefeningen met u doen. Dit gebeurt onder leiding van een deskundig persoon die wij hier voor willen vragen.

Heeft u hier belangstelling voor? Laat het ons weten.

Houdt in uw gedachten ‘bewegen houdt jong’ en wie wil dit niet blijven ?

De Boottocht met KBO- Zoeterwoude

Deze is -zoals te verwachten was- volgeboekt. Wilt u nog mee dan komt u op de reservelijst te staan, het bestuur gaat KBO –Zoeterwoude benaderen of er nog plaatsen bij kunnen komen.

De betaling voor deze mooie dag geschiedt á contant aan Antoon van Santen. De kosten bedragen € 40, 00 per persoon, het liefst zo spoedig mogelijk betalen. Eind augustus moet ik het bedrag  afdragen, mocht u dan nog niet betaald hebben dan gaat er iemand van de reservelijst mee en dit zou jammer zijn voor u als u zich eerder had opgegeven.

Nieuwe Soosleden

Zoals u wel bemerkt is het bestuur een actief clubje mensen die zich voor u inzetten, zowel op de soos als ook voor al onze leden. Voor de dinsdagmiddag nodigen wij een ieder uit om ook eens langs te komen en de sfeer te proeven van gezelligheid en zinvolle tijd invulling. U kunt gewoon eens kijken waar uw belangstelling naar uit gaat, de koffie/thee staat klaar en u bent van harte welkom.

Het bestuur KBO – Stompwijk