De Dorpsketting voor alle bewoners Stompwijkseweg

De Dorpsketting voor alle bewoners van de Stompwijkseweg

Vorige week maandag was er een inloopavond over het recreatief Knooppunt dat bij ‘het tunneltje’ (hoek Kostverlorenweg/Stompwijkseweg) is gepland, als onderdeel van de Gebiedsvisie Stompwijk. Tijdens deze bijeenkomst was er met name vanuit de direct omwonenden kritiek op dit voornemen. Een belangrijk punt hierbij was dat bewoners zich overvallen voelen door dit voornemen. Zonder nu in te gaan op de argumenten voor of tegen dit recreatieve knooppunt is het uiteraard van belang dat iedereen goed geïnformeerd is over de plannen die er bestaan voor ons gebied. Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de bewoners voorbij de Drie Molens de Dorpsketting niet ontvangen. Een situatie die al 30 jaar lang bestaat. Maar, daarom nog geen reden om dit niet te veranderen! In goed overleg met de redactie van de Dorpsketting en de bezorgers is afgesproken dat nu alle bewoners van de Stompwijkseweg de Dorpsketting zullen ontvangen. Eind van dit jaar zal de bezorging hiervan worden geëvalueerd.           

Koos van Wissen