College Nieuwsflits

College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg 28 augustus

Reactie Inpassingsplan Rijnlandroute

Burgemeester en wethouders sturen Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland deze week een reactie op het provinciale inpassingsplan van de Rijnlandroute. Zij vrezen, dat het gekozen tracé ‘Zoeken naar Balans’ de kwaliteit van natuur, landschap en recreatie bij Vlietland ernstig zal aantasten. B&W zien meer voordelen in de onlangs gepresenteerde variant van een geboorde tunnel onder het tracé van de Rijnlandroute. Zij hebben daarbij een duidelijke voorkeur voor een extra lange geboorde tunnel vanwege de aansluiting met de A4. Zij verzoeken de provincie deze variant serieus te onderzoeken en te betrekken bij het inpassingsplan.

Behoud van een groene en recreatieve Oostvlietpolder is voor Leidschendam-Voorburg van groot belang. De provincie stelt nu een goedkope inpassing voor van de Rijnlandroute aan de rand van recreatiegebied Vlietland. De toekomstige weg komt in de Oostvlietpolder op hoogte te liggen en krijgt een viaduct over de A4 heen. Leidschendam-Voorburg stelt juist een verdiepte ligging voor met een aansluiting op de A4 via een tunnel onder de weg door. Samen met een noordelijker ligging vanaf Vlietland is dit beter voor natuur, landschap en recreatie in het gebied.

Voor meer (pers)informatie over dit onderwerp: team Communicatie, Ben van Vliet, telefoon (070) 300 9303 of (06) 5496 4009, e-mail

bjm.van.vliet@leidschendam-voorburg.nl