Een nieuw nummer Rondom de Kerk

Een nieuw nummer Rondom de Kerk

Een nieuw nummer van Rondom de Kerk is uit en ligt achter in onze kerk. Het eerste nummer van de nieuwe jaargang.

Met weer veel lezenwaardigs. Zo kunt u ook op de hoogte blijven van wat in andere plaatsen gebeurt. Behalve onze parochiepagina is er een interview met John Olijhoek als vrijwilliger. Wat niet iedereen weet is dat hij o.a. zorgt dat onze kerkklok goed loopt als Adriaan er niet is. Zie ook bijgaande foto.

Ook weer het laatste nieuws over ons cluster van parochies, wat nu eindelijk van start gaat in oktober. Tevens een interview met een nieuwe pastoraal werker. Lees het en u weet het!

Door alle veranderingen in het pastoraat is het schema van vieringen op de laatste pagina’s achterhaald. De juiste tijden van de vieringen en de voorgangers leest u natuurlijk in onze, onmisbare, Dorpsketting.

Agnes van Boheemen- Vollebregt