Afsluiting sluisbrug Leidschendam van 4 tot 12 november

 

Vanwege werkzaamheden rondom de zuidelijke sluisbrug in Leidschendam, is deze vanaf zondag 4 november 07.00 uur dicht. Het werk is mede afhankelijk van het weer en duurt tot ongeveer 12 november. Actuele informatie staat op www.leidschendamcentrum.nl.

Werkzaamheden Sluisbrug

Om de overlast voor het verkeer en de omgeving tot een minimum te beperken, worden zo veel mogelijk werkzaamheden ter plaatse in een zo kort mogelijk tijdsbestek uitgevoerd. Dit betekent dat er ook ’s avonds en in het weekend wordt gewerkt.

De werkzaamheden bestaan uit het aanbrengen van nieuwe bestrating en verlichting, het plaatsen van een nieuwe verkeerslichteninstallatie, het verleggen van een gasleiding en het aanbrengen van een nieuw kabeltracé. Voor dit laatste moet er een boring onder de Vliet verricht worden.

Omleiding

Autoverkeer rijdt in deze periode via de Sijtwendetunnel of de Wijkerbrug in Voorburg naar Leidschendam. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de noordelijke sluisbrug bij de Petrus en Pauluskerk. Fietsers en voetgangers kunnen gebruikmaken van de noordelijke sluisbrug bij de Petrus en Pauluskerk.