Handhaving maatregelen Stompwijkseweg

 

Eind juni is het probleem bij de calamiteit in de Stompwijkseweg hersteld en is de weg weer voor verkeer opengesteld. Verkeersmaatregelen ter voorkoming van nieuwe problemen aan de waterzijde zijn toen weer in werking getreden, waaronder beperkingen voor vrachtverkeer en een maximumsnelheid van 30 km/uur bij de versmallingen. Deze verkeersmaatregelen kwamen in de plaats van het hoogteportaal dat doorgaand vrachtverkeer volledig onmogelijk maakte. De gemeente heeft toen aangegeven de naleving van de maatregelen op de Stompwijkseweg streng te zullen handhaven.

Ruim 250 overtredingen De camera, die het eenrichtingverkeer voor vrachtwagens controleert, heeft sinds begin september ruim 250 overtredingen geregistreerd. De gemeente heeft de gegevens doorgestuurd naar het CJIB (Centraal Justitieel Incasso Bureau). Dat betekent dat overtreders van de verkeersmaatregel een dezer dagen de bekeuring kunnen verwachten.

Het sanctiebedrag bedraagt € 120,00 per overtreding.