parochieberichten

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochiekern

Woensdag   31 okt.           19.30 uur      vergadering vrijwilligers van korencup

Donderdag   1 nov.            20.00 uur      wijkcontact bijeenkomst

Vrijdag          2 nov.            19.00 uur      Allerzielen gedachtenisviering met bezoek aan het kerkhof.

                                                                  Voorgangers Marianne T/Lia de J/ Jan H/  met Parochiekoor

Zaterdag      3 nov.           19.00 uur        geen viering

Zondag        4 nov.          11.00 uur            woord- en communieviering met het  parochiekoor  Voorganger Mw. Marianne Turk

        15.00 uur  Concert Fanfare Juliana  

Misintenties

Zaterdag 3 nov. 19.00 uur geen viering.                                                                                                            

Zondag 4 nov. 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Bas van der Helm jaargetijde, Jan v. Wissen, overleden fam. van Wissen – v. Brecht, Kees v. d. Geest, fam. v. d. Geest- v. Winden, voor de overledenen, Adrianus en Wilhelmina v. Wijk – Ham, Tiny Bergen – Bunschoten, Gerard Pijnaker, Piet Janson, Corrie Groeneweg – v den Kerkhof,  Antoon de Winter, Jet Overdevest – Rijneveen, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Gerarda de Jong – v.d.Poel, Piet Janson, Riet Oliehoek – de Haas, Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, Nico de Heij, Dora Disseldorp – Luk, Fran Overdevest – Nederpelt, To Olsthoorn, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen.

Kerkhulpen                        Kosters          Lectoren                                        Misdienaars

vrijdag     2 nov. 19.00 u    Adriaan H.       Marianne T./                                       geen

                                                                Lia de J. /Jan H.

Zaterdag  3 nov. 19.00 u    Adriaan H.      geen                                                    geen   

Zondag    4 nov. 11.00 u    Adriaan H.      Paula v. H                                           Ashley Janson         Inge Rotteveel                       

Mededeling van uit het secretariaat

Intenties Allerzielen Voor het noemen van uw dierbaren met de allerzielenviering kan u een briefje in de brievenbus van de pastorie deponeren, tot en met woensdagavond worden deze verwerkt in de intentielijsten.

Graf Kaarsen Op het secretariaat zijn grafkaarsen te koop, voor €1,50 per stuk.

Dopen Wilt u uw kind laten dopen? Graag 6 weken van te voren opgeven aan het secretariaat. De volgende doopviering is vastgesteld op 11 november, opgave via het secretariaat van de parochie.

Hebt u financiële problemen? De Parochiële Charitatieve Instelling van onze Parochie kan u waarschijnlijk helpen. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.