CDA: recreatief knooppunt nieuwe impuls voor Stompwijk

cdaCDA: Recreatief knooppunt nieuwe impuls voor Stompwijk

“Met de toekenning van subsidie door de Provincie Zuid-Holland, komt de bouw van een recreatief knooppunt aan de rand van het landelijke gebied een stap dichterbij” aldus CDA-gemeenteraadslid Yvonne van Boheemen. De wens voor een recreatief kooppunt komt voort uit de gebiedsvisie “Vitale kern in het Groene Hart”. In deze visie is nagedacht hoe het landelijke gebied aantrekkelijker en beter bereikbaar gemaakt kan worden voor eigen inwoners en bezoekers van buiten die daar willen recreëren. Het landelijke gebied is een heel mooi gebied om te wandelen en te fietsen.

De bezoekers worden straks ontvangen in een verzamel- en opvanggebouw (daghoreca). Men kan er straks gemakkelijk de auto parkeren en terecht voor een kopje koffie of lunch en krijgt informatie over het gebied om van daaruit te voet, per fiets of kano het gebied in te trekken. Het Midden- en Kleinbedrijf  van Stompwijk heeft zich positief uitgesproken over de plannen en ziet voordelen en kansen voor met name de Stompwijkse ondernemers in het gebied.“ Met dit recreatieve knooppunt zet de gemeente zichzelf op de kaart als toeristische trekpleister”, vindt CDA-gemeenteraadslid Yvonne van Boheemen.

Het CDA hecht er wel aan dat dit gebouw goed wordt ingepast in de groene polderomgeving. CDA raadslid Hetty van Enk heeft er bij de wethouder op aangedrongen, daar de direct omwonenden intensief bij te betrekken. Daarom vragen wij de wethouder de omwonenden te betrekken bij de plannen. Om aan de subsidievoorwaarde te voldoen is het college van Burgemeesters en Wethouders nu actief aan de slag met het vinden van een goede exploitant en het ontwerp van het gebouw, inclusief de inrichting van de buitenruimte. Hierdoor kan de procedure van de omgevingsvergunning snel worden gestart. Het CDA hoopt dat dit allemaal voorspoedig zal verlopen, zodat de bouw van dit recreatieve knooppunt binnenkort van start kan gaan.