Rondom de Kerk

              

Een nieuw nummer van Rondom de Kerk is uit. Neem het mee uit onze kerk, of op het secretariaat als het open is.

Vorige week vond u hier al een stuk er uit over onze eigen Pastoraatgroep. Ook is achter in het blad een nieuwe rubriek over kerkhoven. En als eerste over de start van ons kerkhof. Verder vindt u in het blad alles over het cluster van kerken van Leiden en ommelanden. Lees het en u weet het.

Agnes van Boheemen- Vollebregt