parochiebericnten

 

 

Weekvieringen in de RK H. Laurentius Parochiekern

Woensdag    14 nov.    09.30 uur      Eucharistieviering, daarna spreekuur  van de pastoor

                                                          Voorganger Pastoor J.v.d. Bie 

Donderdag   15 nov.    20.00 uur      bijeenkomst van de pastoraatgroep

Zaterdag      17 nov.   19.00 uur      gebedsviering met het EMS koor, en schoenendoosactie

                                                        Voorganger Mw. Marianne Turk

Zondag        18 nov.   11.00 uur     Gebedsviering met samenzang, gezinsviering met schoenendoos actie

                                                        Voorganger Mw. Marianne Turk

Misintenties

Zaterdag 17 nov. 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Gerard Pijnaker, Jan v. Rijn, Piet Janson, Antoon de Winter, Jet Overdevest – Rijneveen, Dora Disseldorp – Luk, Fran Overdevest – Nederpelt.

Zondag  18 nov.11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Thea v. Leeuwen – Kuipers, familie v. Leeuwen, Tinie v. Santen – Ham, Niek v. Santen, Ton en Carla v.d. Bosch, Jeanne v.d. Bosch – v. Haaster, Cors v.d. Bosch, Corrie v. Leeuwen – v.d. Zijden, Jan v.d. Krogt, Leen – Josien Olstoorn – Lourens, Gé Hoogervorst, Corrie Groeneweg – v.d. Kerkhof, Bas v.d. Helm, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v.Leeuwen, Gerarda de Jong – v.d.Poel, Riet Oliehoek – de Haas, Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, Nico de Heij, To Olsthoorn, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen.

Kerkhulpen                                Kosters                                     Lectoren                                  MisdienaarsZaterdag     17 nov. 19.00 u      A.v.S                                          geen                                              geen   Zondag       18 nov. 11.00 u      Adriaan H.                                   Paula v. H                                       geen