parochieberichten

 

Weekvieringen in de  R.K. H. Laurentius Parochiekern

Zaterdag      24 nov. 19.00 uur geen viering

Zondag        25 nov. 11.00 uur      Christus Koning, Eucharistieviering met  Parochiekoor

                                                        Voorganger pastoor L. Banning

Misintenties:

Zaterdag 24 nov. 19.00 uur geen viering.

Zondag 25 nov.11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Martien v.d. Bos, To v. d. Bos- de Vrede, overleden ouders Turkenburg – v.d. Krogt, Toos v. Boheemen – Warmerhoven, overleden ouders v. Boheemen – v.d Krogt, uit dankbaarheid, overleden ouders van Marwijk – v. Santen, Gerard Pijnaker, Piet Janson, Antoon de Winter, Jet Overdevest – Rijneveen, Dora Disseldorp – Luk, Fran Overdevest – Nederpelt, Corrie Groeneweg – v den Kerkhof, Bas v.d. Helm, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Riet Oliehoek – de Haas, Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, Nico de Heij, To Olsthoorn, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen, Cor Janson en overleden familie van Santen en Overdevest

 

Kerkhulpen                             Kosters       Lectoren                                   Misdienaars

Zaterdag     24 nov. 19.00 u     A.v.S           geen                                        geen

Zondag       25 nov. 11.00 u     A.v.S           Jan v. Rijn                                Ramon v. S/ Annika L.