College Nieuwsflits Leidschendam-Voorburg 13 november

recreatief knooppuntCollege nieuwsflits Leidschendam-Voorburg 13 november

Schetsontwerp recreatief knooppunt Stompwijk

Het Leidschendamse aannemingsbedrijf W.A. Waaijer heeft de beste aanbieding gedaan voor het recreatief knooppunt ‘De drie molens’ in Stompwijk. Op basis van de criteria duurzaamheid, ontwerp en risicomanagement heeft de beoordeling plaatsgevonden. Het knooppunt bestaat uit een paviljoen, een parkeerterrein voor auto’s en fietsen en een terras. In het paviljoen komen daghoreca en een informatiepunt over de recreatiemogelijkheden van het gebied.

Burgemeester en wethouders hebben kennis genomen van het schetsontwerp. Eerst krijgt de klankbordgroep het schetsontwerp te zien; suggesties zijn welkom en worden waar mogelijk meegenomen in het definitieve ontwerp. Dinsdagavond 20 november is er tijdens een OpenRaadhuisbijeenkomst in Huize Swaensteyn (19.30 uur) een presentatie van het schetsontwerp voor raadsleden en overige belangstellenden.