Week zonder geweld

Week Zonder Geweld

De week van 25 tot en met 30 november is uitgeroepen tot ‘Week Zonder Geweld’. Dit is een landelijke campagne om extra aandacht te vragen voor geweld in huiselijke kring. In Leidschendam-Voorburg ligt de nadruk op het thema ouderenmishandeling.

Ouderenmishandeling komt vaak voor in zorg- en afhankelijkheidsrelaties. Daarom krijgen (toekomstige) zorgprofessionals in de ‘Week Zonder Geweld’ een toneelstuk te zien over ouderenmishandeling. Met als doel het signaleren van mishandeling en het bespreekbaar maken van dit onderwerp.

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling komt vaak voor, maar is niet zo bekend. Eén op de twintig zelfstandig wonende ouderen wordt mishandeld. Daarom is het goed om er alert op te zijn. Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld: fysiek, psychisch, financieel, seksueel maar bijvoorbeeld ook verwaarlozing. In het algemeen geldt: hoe afhankelijker iemand is van zorg of hulp, hoe groter de kans op mishandeling. Heeft u een vermoeden van mishandeling neem dan contact op met het Steunpunt Huiselijk Geweld op telefoonnummer 0900-044 33 22