Parochie H. Laurentius

kerststukjeUitnodiging Kerststukjesviering

Komende zondag, 16 december, staat de viering in het teken van de kerststukjes.

Ieder jaar weer worden er in onze gemeenschap een groot aantal kerststukjes gemaakt en gegeven aan mensen die dat goed kunnen gebruiken.

Voor velen van ons gebeurt dat heel stilletjes op de achtergrond en merken we er weinig van.

Dit jaar willen we dat veranderen door de kerststukjes te laten bekijken tijdens de viering. Op deze manier kan iedereen die aanwezig is er van genieten. Iedereen is daarvoor dan      ook uitgenodigd.

Natuurlijk een heel speciale uitnodiging voor de wijkcontactpersonen en al diegene die zich inzetten bij het maken van de kerststukjes. Nu even geen valse bescheidenheid, maar laat iedereen u allen maar eens bedanken voor al het werk dat u heeft aan het maken en bezorgen van al deze kerststukjes.

Ik hoop u allen te zien a.s. zondag tijdens de Kerststukjesviering.

Marianne Turk

Kom helpen de kerstboom te versieren

Is het u ook wel eens opgevallen dat de kerstbomen in de kerk er heel neutraal bij staan?

Bij de meeste mensen thuis zit de kerstboom vol ballen en versiersels. Hebben we in de kerk niets om de kerstboom te versieren? Natuurlijk wel, maar daar moeten u en de aanwezige kinderen bij helpen.

Tijdens de gezinsviering om 19:00 uur op kerstavond versieren we samen een kerstboom.

Niet met zomaar ballen en slingers, maar met kerstwensen. Vermeld uw goede wens voor de kerst op iets om in de kerstboom te hangen. Dat mag een kerstbal zijn of gewoon een stukje papier. Alles is goed, als we het maar in de boom kunnen hangen. De kerstwens mag zijn voor iemand in het bijzonder of voor alle mensen op aarde.

Dus, kom alvast in de juiste kerststemming en noteer een mooie kerstwens.

Ik ben heel benieuwd naar alle creativiteit.

Marianne Turk

Herinnering — KERSTSTUKJES MAKEN

a.s. Donderdag 13 december, om 9.00 uur gaan we weer traditie getrouw de kerststukjes maken voor de parochianen van 80 jaar en ouder.

Ook de zieken en partners die dit jaar een dierbare verloren hebben krijgen een mooi stukje. Wilt u komen helpen dan bent u ook dit jaar van harte welkom in het Dorpshuis.

Wij zorgen voor koffie en thee en iets lekkers erbij !!

Ook materiaal, potjes (of groen uit de tuin) kunnen we altijd gebruiken.

De wijkcontactpersonen kunnen de stukjes dan afhalen vanaf ± 10.30 uur.

Graag een doos of kratje meenemen a.u.b.

Annie v. Rijn (Oosteinde 23)  071- 5802059.

Parochieberichten H. Laurentius Stompwijkkerk

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte, overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 0622027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie tel. 071- 5220655

Emailadres: pastoor.degoedeherder@yahoo.com

Spreekuur elke 2e woensdag van de maand 10.00 tot 10.30 uur 

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Betaling  kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168

Bijdrage voor misintenties  op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochiekern

woensdag  12 dec. 09.30 uur     Eucharistieviering, aansluitend spreek- uur van pastoor J. v.d. Bie Priesterwijding (1998)

                               10.00 uur     kerkschoonmaak

Zaterdag    15 dec. 19.00 uur     geen viering

Zondag      16 dec. 11.00 uur      3e zondag van de advent, gebedsviering met samenzang

                                                   voorganger Mw. Marianne Turk

Donderdag  20 dec. 10.00 uur   Kerstviering van de KBO met parochie/ eigentijds koor

                                                  voorganger Pastoor J. v.d. Bie

                                                  kerstviering van de Maerten v.d. Velde school.

zaterdag     22  dec. 19.00 uur   geen viering

zondag       23  dec.  11.00 uur   4e zondag van de advent, Eucharistie

                                                   viering met samenzang, voorganger pastoor L. Banning. 

Misintenties

Woensdag 12 dec. 09.30 uur   voor de overleden armen en weldoeners van de parochie

Zaterdag   15 dec. 19.00 uur    geen viering

Zondag 16 dec.    11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Piet Roeling, voor een zekere intentie, Antoon de Winter, Gerard Pijnaker, Piet Janson, Jet Overdevest – Rijneveen, Dora Disseldorp – Luk, Fran Overdevest – Nederpelt, Corrie Groeneweg – v. d. Kerkhof, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Riet Oliehoek – de Haas, Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, Nico de Heij, To Olsthoorn, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen, Sjaak Vurens, Antoon Lelieveld.

zaterdag 22 dec.   19.00 uur geen viering

zondag  23 dec.   11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Gon Scholtes – Knijnenburg, Gerard Pijnaker, Piet Janson, Jet Overdevest – Rijneveen, Dora Disseldorp – Luk, Fran Overdevest – Nederpelt, Corrie Groeneweg – v. d. Kerkhof, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Jannie Suyten – v. Leeuwen, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Riet Oliehoek – de Haas, Gijs en Rie Onderwater, Cor Caspers, Nico de Heij, To Olsthoorn, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen, Sjaak Vurens, Antoon Lelieveld.

 

Kerkhulpen                                                 Kosters           Lectoren      Misdienaars

woensdag 12 dec. 09.30 uur                      Adriaan H.       geen                geen

Zaterdag   15 dec. 19.00 uur                      A.v.S.               geen                geen

Zondag     16 dec. 11.00 uur                      A.v.S.               Jan v. Rijn         geen

Zaterdag   22 dec. 19.00 uur                     John O.            geen                  geen

zondag      23 dec. 11.00 uur                    John O.             Paula v. H.         Bart v. Sande Simon v.  Es

Mededeling van uit het secretariaat

Kerst/nieuwjaar intenties,

Graag ontvangt het secretariaat uw intenties voor de kerstvieringen op tijd, zodat deze in de intentielijst van het kerstnummer kunnen worden opgenomen, de uiterste inleverdatum is donderdag 20 december.

Kerk schoonmaak woensdag 12 december

Woensdag na de eucharistieviering gaan wij de kerk zijn jaarlijkse grote beurt geven. Alle vrijwilligers die hier een handje willen uitsteken zijn natuurlijk van harte welkom. Wij zorgen voor de koffie en de beroemde soep en u kent dat spreekwoord wel, vele handen maken licht werk, dat geldt natuurlijk zeker voor onze mooie gerestaureerde kerk.

Namens de Werkgroep Corrie v. Santen – Wortman