Uitnodiging ‘Omgekeerd huisbezoek’

                                

‘Alles wat u altijd al had willen weten over de fusie’

Aan alle parochianen en andere belangstellenden:

Het is nog niet zo lang geleden, dat de pastoor of één van de kapelaans tenminste eenmaal per jaar op huisbezoek kwamen. Zo was het mogelijk om in contact te blijven en te weten welke vragen en behoeften er leefde onder de gelovigen. Door de afname van het aantal priesters en de veranderingen in de kerk en parochie, lukt het tegenwoordig niet meer om op deze manier contact te houden. Er is wel een andere mogelijkheid: namelijk die van omgekeerd huisbezoek. In plaats van dat de pastoor op huisbezoek gaat, nodigen wij u graag uit op de koffie bij ons. Maar alleen koffiedrinken dat is nu ook zo wat. Zoals de meesten van u weten zijn wij per 1 oktober gaan behoren tot de nieuw opgerichte parochie HH Petrus en Paulus, Leiden en Ommelanden. Misschien heeft u daar nog vragen over, bijvoorbeeld wat dat betekent voor de parochiekern H. Laurentius in Stompwijk. Kom dan vooral langs op deze informele avond over de nieuwe HH. Petrus en Paulus parochie.

Van harte uitgenodigd,

pastoor Jaap van der Bie,

pastoraal werker Marlene Falke-de Hoogh

Donderdag 17 januari

Omgekeerd huisbezoek

Thema: de nieuwe HH. Petrus en Paulus parochie

Dorpshuis 20.00-21.30 uur

Aanmelden bij:

Annie van Rijn tel. nr. 071-5802059

Of door een briefje in de bus bij de pastorie