parochieberichten

 

 

Dopen: Jayden Levi Muusers, Yaro Osinga en Thijs Alexander Cornelis Roijé zijn door het H. Doopsel in onze parochiegemeenschap opgenomen.

Hartelijk gefeliciteerd namens de gemeenschap van Stompwijk.

 

Sacrament voor de zieken: Frans Groen in ’t Woud heeft het sacrament voor de zieken ontvangen.

Overleden: Arend van der Voort in de leeftijd van 90 jaar

 

Weekvieringen in de  RK H. Laurentius Parochiekern

Woensdag   16 jan. 11.00 uur   Eucharistieviering met uitvaart voor   Arend v.d. Voort, waarna bijzetting in  het fam. graf op het kerkhof naast de kerk.   Voorganger Em. Pastoor H.v.d. Plas

Donderdag  17 jan. 20.00 uur    Voorlichting over alles wat U wilt weten over de fusie, wat wel en niet veranderd is. Deze

 bijeenkomst is niet in het dorpshuis maar   verplaatst naar de pastorie.

                              20.00 uur   Vergadering van de pastoraatgroep.

Zaterdag     19 jan. 19.00 uur    Gebedsviering met EMS koor   Voorganger Mw. M. Turk

Zondag       20 jan.  11.00 uur   Gebedsviering met Samenzang   Voorganger Mw. M. Turk

Misintenties

Zaterdag 19 jan. 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Gerard Pijnaker, Jet Overdevest – Rijneveen, Dora Disseldorp –Luk, Fran Overdevest – Nederpelt, Antoon de Winter,Cor Caspers,  Jet Overdevest – Rijneveen, Arend v.d. Voort.

Zondag 20 jan. voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Nico van Boheemen, Corrie v.d. Zijden – v. Leeuwen, Jan v. Wissen, Fam. v. Wissen – v. Brecht, overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, Cors v.d. Bosch, Jeanne v.d. Bosch -v. Haaster, Ton en Carla v.d. Bosch, Sjaak en Anja v. Santen – Koot, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Corrie Groeneweg – v den Kerkhof, Piet Janson, Nico de Heij, Gijs en Rie Onderwater, To Olsthoorn, Riet Oliehoek – de Haas, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen, Sjaak Vurens, Antoon Lelieveld, Arend v. d. Voort.

 

Kerkhulpen                                                               Kosters                         Lectoren           Misdienaars

Zaterdag  19 jan.    19.00 uur                                  A.v.S                               geen                 geen

Zondag    20 jan.    11.00 uur                                 A.v.S                                Jan .v. R.           geen

Mededeling van uit het secretariaat

“Omgekeerd huisbezoek“

De voorlichtingsavond over de fusie met andere parochies, ”omgekeerd huis bezoek” wordt niet in het dorpshuis gehouden, maar is verplaatst naar de pastorie. Aanvang 20.00 uur, u bent  welkom, de koffie staat klaar!