Recreatief knooppunt Stompwijk stopgezet

Recreatief knooppunt Stompwijk stopgezet

Een recreatief knooppunt voor Stompwijk, dat het toerisme en de recreatiemogelijkheden van het buitengebied kan versterken, was een unieke mogelijkheid geweest om de aantrekkelijkheid van Leidschendam-Voorburg als groene woonstad aan te tonen. Burgemeester en wethouders en de gemeenteraad hadden hier vertrouwen in en gingen eind vorig jaar akkoord met het verder ontwikkelen van dit recreatief knooppunt. Van dit project was bekend dat het niet zonder risico zou zijn.

Onzekerheid

Door tegenvallende uitkomsten bij voornamelijk de aanbesteding van de exploitatie, en de onzekerheid of de realisatie van het knooppunt haalbaar is binnen de gestelde termijn voor de subsidie, zijn financiële risico’s in deze tijden te groot om verantwoord te vinden. Daarom hebben burgemeester en wethouders moeten besluiten niet verder te gaan met het project. Betrokkenen zijn over het besluit geïnformeerd.

Realistisch

Verantwoordelijk wethouder Heleen Mijdam is teleurgesteld over het stopzetten van de plannen: ‘Het is jammer dat er nu geen recreatief knooppunt komt waarmee we de ruimtelijke kwaliteiten van ons buitengebied zichtbaar hadden kunnen maken. Maar we willen ook financieel gezond zijn en blijven en onze financiële verantwoordelijkheid nemen door realistisch te zijn en te durven terugkomen op eerdere besluiten, als blijkt dat de financiële aspecten zich anders ontwikkelen dan verwacht.’

Betere tijden

De inspanningen die voor het recreatief knooppunt zijn verricht, hoeven geen verloren energie te zijn. De ontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder kan het plan weer een impuls geven. In combinatie met betere economische tijden is het recreatief knooppunt over een paar jaar wellicht wel haalbaar. Het ruimtelijk kader en de ideeën over het ontwerp van het recreatief knooppunt zijn dan weer te gebruiken.