VVD: einde unieke kans Recreatief Knooppunt Stompwijk

Einde unieke kans Recreatief Knooppunt Stompwijk

Het College van Burgemeester en Wethouders (B&W) heeft de gemeenteraad op de hoogte gesteld om te stoppen met de voorbereidingen voor het Recreatief knooppunt Stompwijk. ’Ontzettend jammer dat het plan in deze fase strandt, desalniettemin een verstandige beslissing’’, aldus Vincent Kort namens de VVD- fractie. De VVD-fractie betreurt het niet slagen van dit project, omdat een unieke kans niet kan worden gerealiseerd. ‘’ Dit project had heel veel potentie om als economische impuls voor het buitengebied een belangrijke voorziening te leveren voor recreanten van binnen en buiten onze gemeente. Aan het aantal kandidaat exploitanten heeft het zeker niet gelegen maar de huidige marksituatie laat het toch niet toe om een dergelijk project van de grond te trekken, de risico’s zijn te groot’’, aldus Kort. “Hoewel de VVD liever het project had zien slagen zijn wij content met deze verstandige beslissing van het College. Helaas weet  de markt de kansen in het buitengebied nu niet te verzilveren en de Europese subsidie zal terugvloeien naar Brussel. Desondanks blijft het gebied haar potentie houden en kan een recreatief knooppunt op een later moment misschien wel worden gerealiseerd.’’ Volgens de VVD blijft het daarom mogelijk in de toekomst alsnog een belangrijk element uit de gebiedsvisie Stompwijk te realiseren.