Gemeente Belangen Voorburg Leidschendam: Wethouder ontspoort op Recreatief knooppunt Stompwijk

Wethouder ontspoort op Recreatief Knooppunt Stompwijk

Waar GBLV (Gemeentebelangen Leidschendam-Voorburg) steeds voor gewaarschuwd heeft, is nu door wethouder Mijdam (VVD) bevestigd: het Recreatief Knooppunt Stompwijk is onhaalbaar. Een rendabele exploitatie is onmogelijk.

Een debacle waar de gemeente in de afgelopen maanden tijd, moeite en geld in heeft gestoken. De omwonenden kunnen nu opgelucht ademhalen. Ook zij zagen niets in de haalbaarheid van het Recreatief Knooppunt in deze vorm en vreesden op termijn overlast van de horeca. Naar de bezwaren van omwonenden werd door wethouder noch coalitiepartijen geluisterd.

Onhaalbaar project

Nico Hooijmans, raadslid GBLV heeft vanaf het begin vraagtekens gezet bij de haalbaarheid van de plannen rond het Recreatief Knooppunt Stompwijk: “De bedoeling was dat de horeca-exploitant die het Recreatief Knooppunt Stompwijk zou gaan beheren na vijf jaar het complex van de gemeente moest kopen. Met alleen daghoreca en zo’n 10.000 bezoekers per jaar, kon iedereen nagaan dat dit onhaalbaar zou zijn. De wethouder en de coalitiepartijen leken verblind door de provinciale subsidie voor dit project en draafden rustig door.”

Extra kosten voor de gemeente

Wat GBLV stoort aan de hele gang van zaken is dat er onnodig kosten zijn gemaakt. “Het college zit op alles te bezuinigingen, maar voor dit soort projecten lijkt er altijd een potje beschikbaar te zijn. Hoeveel kosten de gemeente heeft gemaakt, is nog niet helemaal duidelijk, maar daar wil GBLV zo snel mogelijk zicht op hebben van de wethouder,” geeft Hooijmans aan.

Financieel kader niet goed

Het Recreatief Knooppunt Stompwijk wordt nu afgeblazen, omdat de mogelijke exploitanten die zich hadden gemeld, zeer sterk onder de door de gemeente gewenste en gecalculeerde huurprijs gingen zitten. Hooijmans: “Ik heb het dan niet over een paar euro, maar vele tientallen euro’s per vierkante meter lagere huur waar de mogelijke exploitanten het risico voor wilden nemen. Als fractie vragen wij ons ook af, hoe de bedrijfsmakelaar die de taxatie heeft verzorgd zo’n absurd hoge meterprijs heeft kunnen afgegeven. Voor het theater aan de Damlaan bleek meer dan € 100 per vierkante meter al een onmogelijke huurprijs, terwijl in de calculaties voor het Recreatief Knooppunt de wethouder gewoon met zo’n hoge huurprijs bleef rekenen.”

Vijf doodlopende sporen

Hooijmans waardeert het dat wethouder Mijdam steeds heeft aangegeven dat er grote risico’s aan het project kleefden en dat zij via vijf “sporen” naar het eindresultaat wilde toewerken. “Maar om in die beeldspraak te blijven: als tijdens de rit de trein niet zo rijdt als je gewend bent, dan stop je en kijk je nog eens goed of alles gaat zoals het moet gaan. Deze wethouder moest eerst door rood licht rijden om te zien dat ze op een doodlopend spoor zat. De gemeenteraad had veel eerder moeten ingrijpen. Maar met de huidige verhoudingen in de coalitie durft men dat niet aan. Pas toen de wethouder zelf zei dat ze op dood spoor zat met dit project, trokken de coalitiepartijen hun handen van het Recreatief Knooppunt in deze vorm af,” aldus Hooijmans.