Stichting Tureluur over afblazen Recreatief Knooppunt

Wethouder Mijdam blaast voortijdig de bouw van een recreatief knooppunt af

Het bestuur van de Tureluur is verbaasd over de mededeling van de gemeente Leidschendam-Voorburg om te stoppen met knooppunt. Het recreatief knooppunt zou mogelijkheden geven voor een dag invulling voor mensen met een geestelijke beperking.

De wethouder laat niets van zich horen

De Tureluur heeft samen met de Stichting Ipse De Brugge, een professionele partij in het begeleiden van mensen met een geestelijke beperking, begin december 2012 aan de gemeente laten weten dat zij mogelijkheden zien om het knooppunt rendabel te exploiteren. De twee partijen wilden graag overleg omdat het voorgestelde gebouw niet geschikt was voor de exploitatie zoals zij dat zagen.

Het voorgestelde project was te grootschalig met teveel parkeerplaatsen, iets waar ook de omwonenden bezwaar tegen maakten. Wij zijn dan nu ook uitermate verbaasd dat wij op deze uitnodiging niets gehoord hebben en het project nu door de gemeente helemaal is afgeblazen.

Het resultaat van de houding van de wethouder is dus dat er geen plaats is voor een zinvolle dagbesteding voor mensen met een beperking. Er komt geen recreatief knooppunt, een knooppunt wat een stimulans voor het groene hart zou zijn daarnaast heeft de gemeenten enkele tonnen weggegooid, in deze tijd waarin op heel veel zaken wordt bezuinigd.

Samenwerking Gemeente en de Tureluur

De Tureluur heeft in 2009 samen met de Gemeente een plan en een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Zuid-Holland. In dit plan zou de stichting voor bijna 300.000 euro aan geld inbrengen om de realisatie en exploitatie van het knooppunt mogelijk te maken. De stichting heeft ook een ontwerp voor een gebouw laten maken waarbij de kleinschaligheid en de geschiktheid voor mensen met een beperking voorop staan

Helaas heeft de gemeente besloten om, nadat de subsidie door de provincie was toegewezen, een ander spoor te volgen. Het moest groots en vooral commercieel worden.

Gemiste kans dagbesteding

In de plannen van het huidige kabinet worden gemeenten verantwoordelijk voor het aanbieden van dagbesteding van mensen met een beperking. Het recreatief knooppunt zou kunnen voorzien in ongeveer 24 plaatsen. Nu is maar de vraag waar de gemeente deze plaatsen gaat vinden en wat dan de uiteindelijke kosten zullen zijn.

Jos van Heiningen

Voorzitter Stichting de Tureluur