“Ludieke” stunt Carnavalsvereniging de Gaanders

ludieke stunt“Ludieke” stunt Carnavalsvereniging de Gaanders bij sleuteluitreiking op gemeentehuis

Het was, zoals ieder jaar, een gezellige happening bij de “sleuteloverdracht” op het gemeentehuis door burgemeester Hans v/d Sluijs en Heleen Mijdam aan De Damzwabbers en De Gaanders. Ook altijd een uitstekende gelegenheid voor beide Carnavalsverenigingen om het College, Burgemeester of Wethouder op een ludieke wijze op een actuele zaak in onze gemeente te attenderen. Recente problemen rond het Recreatief knooppunt en het Damcentrum hebben de Gaanders dan ook dankbaar aangegrepen voor hun stunt. Het door de Burgemeester gooien van een “zak geld over een balk”, kon deze problemen niet beter in beeld brengen.

Ik heb in de aanhef, Ludieke, tussen haakjes gezet omdat de werkelijkheid verre van Ludiek is.

Het stoppen met de voorbereiding en realisatie van het recreatief knooppunt kost ons in ieder geval, zo meldde wethouder Mijdam € 190.000.=. Daar komt het afkoop bedrag van de aannemer nog bij, dus kan het zomaar oplopen tot rond de € 250.000=.

Tijdens de raadsvergadering van vorige week dinsdag hebben alleen Gemeentebelangen en Groen links hun ongenoegen niet onder “stoelen of banken” gestoken.

Zou er dan niemand onder al die andere raadsleden van de overige politieke partijen bij de start gezegd hebben, mensen is dit wel realistisch.

Een niet ingerichte Driemanspolder (planning pas in 2018), de grondverwerving was toch maar een kwestie van een handtekening !, alleen dag horeca, je hoeft toch niet zo’n “ondernemer” te zijn om te bedenken dat dit nooit exploitabel is. De beoogde ondernemer bood €30.= per m2 terwijl de gemeente €100.= als kostendekkend had berekend !

Het project was inderdaad onderdeel van de gebiedsvisie van Stompwijk maar daar staan wel meer projecten in waar, denk ik, nu heel anders tegen aan wordt gekeken.

Zoeterwoude ontwikkelt ook een recreatief knooppunt, aardig om te lezen hoe zij dit hebben aangepakt www.zoeterwoude.nl klik op bouwen en wonen, Recreatief transferium/gebiedspoort.

Over het Damplein wil ik mij beperken tot de opmerking van de burgemeester dat bij het verweer richting EC. juristen en adviseurs moeten worden ingehuurd die een uurtarief hebben waar Bram Moskowicz van zou “likkebaarden” (laat ik het maar netjes zeggen).

Het betekent wel dat, stel dat de zaak wordt terug gedraaid, die kosten in ieder geval voor rekening van de gemeente en dus voor ons komen.

Wrang is natuurlijk, bij deze twee zaken, dat bestuurders (vrijwilligers) van instellingen en verenigingen hun subsidie komend jaar zien afgebouwd tot 0  en alle “zeilen bij moeten zetten” om hun instelling/vereniging in stand te houden. Ab Spaan