Oproep deelname Buurtpreventieteam

Oproep deelname Buurtpreventieteam


Vanwege de vele woninginbraken in Stompwijk willen buurtbewoners graag een buurtpreventieteam oprichten. In een buurtpreventieproject werken gemeente, politie, woningcorporaties en buurtpreventieteam samen aan een veilige woonomgeving.

 

Vrijwillig

Een buurtpreventieteam bestaat uit actieve buurtbewoners die zich vrijwillig inzetten om tot een veiliger buurt te komen. Het team loopt gemiddeld eens per week een ronde door de wijk waarbij het voornamelijk gaat om het leggen van contact binnen de wijk en misstanden melden bij gemeente, politie of woningcorporatie.

 

Veiliger buurt

Het buurtpreventieteam betrekt buurtbewoners bij de buurt om de saamhorigheid te vergroten, informeert over buurtpreventiezaken en buurtveiligheid, geeft aan wat bewoners zelf kunnen doen om inbraak, diefstal, overlast en vandalisme te voorkomen. Ook motiveert het buurtbewoners om actief mee te kijken naar wat er gebeurt op straat en mobiliseert hen om zaken bij de politie of bij het Meldpunt Openbare Ruimte (MOR) van de gemeente te melden, en bij verdachte zaken de politie te alarmeren.

 

Aanmelden

Wie belangstelling heeft om deel te nemen aan het buurtpreventieteam van Stompwijk, kan contact opnemen met de initiatiefnemer van het buurtpreventieteam via e-mail: mariannemoes@hotmail.com