parochieberichten

 

Weekvieringen in de R.K. Parochiekern  H. Laurentius

Donderdag 21 maart                     20.00 uur                         bijeenkomst van de pastoraatgroep

Zaterdag    23 maart                     19.00 uur                         geen viering

Zondag      24 maart                      11.00 uur                        Palmzondag, eucharistieviering met samenzang

                                                                                  Voorganger pastoor L. Banning

Misintenties

Zondag 24 maart, 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, To v.d. Bos – de vrede, Martien v.d. Bos, Jos Janson, Antonius Jozef Joannes Lelieveld, Elisabeth Maria Lelieveld – v. Veen, Frans Koorevaar, Piet Disseldorp, Jan Kerkvliet, Aad v.d. Voort, Jet Overdevest – Rijneveen, Antoon de Winter, Gijs en Rie Onderwater, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen, Wim Suijten.

Kerkhulpen                                 Kosters                                Lectoren                             Misdienaars

Zaterdag 23 maart  19.00 uur    Adriaan H.                             geen                                   geen

Zondag   24 maart  11.00 uur    Adriaan H.                            Marianne T.                           Bart v. S/  Annika Luk

Mededeling vanuit het secretariaat

Vastenactie voor Ghana !

De komende weken worden de vastenzakjes (enveloppen) die bijgevoegd waren in de Dorpsketting, door de wijkcontactpersonen en vrijwilligers bij u opgehaald. In de kerk vindt u tevens een collectebus om hier eventueel uw zakjes of bijdrage te deponeren. Uw bijdrage komt ten goede aan het project scholenbouw Ghana  MOV – Stompwijk.

Kerkschoonmaak

Woensdag 27 maart gaat de schoonmaakploeg de kerk op zijn Paasbest op poetsen. Als u hierbij een handje wilt toesteken, dan bent u van harte welkom. De koffie staat voor u klaar.

Werkgroep Schone Kerk