parochieberichten

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H. Laurentius

 

Donderdag 28 maart 19.00 uur Witte Donderdag, eucharistieviering met  samenzang

                                              Voorganger pastoor L. Banning

Vrijdag      29 maart 15.00 uur  Goede Vrijdag, meditatie rond de kruisweg.

                                              Voorganger Mw. Marianne Turk

Zaterdag   30 maart 21.30 uur  Paaswake  eucharistieviering rond het Paas vuur met het EMS-Koor.                     

                                              Voorganger pastoor L. Banning.

Zondag     31 maart 11.00 uur  1e Paasdag, eucharistieviering met  parochiekoor.

                                      Voorganger pastoor J.v.d.Bie

Maandag    1 april    11.00 uur  2e  paasdag geen viering

 Misintenties

Zaterdag 30 maart 21.30 uur Paaswake, voor de weldoeners van onze parochie, Kees Luk, Gerarda de Jong – v.d. Poel, Gijs en Rie Onderwater, Antoon de Winter, Cornelis Caspers, Francisca Overdevest – Nederpelt, Sjaak Vurens, Antonius Lelieveld, Frans Groen in ’t Woud, Aad v.d. Voort, Wim Suijten.

 Zondag 31 maart, 11.00 uur 1e paasdag voor de overleden weldoeners van de parochie, Corrie v.d. Zijden – v. Leeuwen, Cornelis en Piet Olijhoek, Nico v. Boheemen, uit dankbaarheid, Jan Ammerlaan, overleden ouders Turkenburg – v.d. Kroft, Eric v. Beek, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Arie, Marie, Kees en To Olsthoorn, Gerrit v. Santen, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, Gé Hoogervorst, Annie v.d. Burg – Veen, Bertus v. Vliet, overleden ouders v. Vliet – v. Leeuwen, Dora Disseldorp – Luk, Jet Overdevest – Rijneveen, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman v. Veen, Wim Suijten.

 

Kerkhulpen                 Kosters        Lectoren            Misdienaars

 

Witte donderdag

 

28 maart                 19.00 u      A.v.S             Marianne T.     geen

 

Goede vrijdag

 29 maart                  15.00 u     Adriaan H.      Jan v. Rijn     geen

 

Zaterdag    30 maart 21.30 u     John O./A.v.S.  geen     Ramon v.S/                          Annika Luk

 

Zondag      31 maart 11.00 u      Adriaan H. Marianne T.    Kim Ammerl.                      Joost v. B.

 

Mededeling van uit het secretariaat

 

Vastenactie voor Ghana !

In de kerk vindt u een collectebus om hier eventueel uw zakjes of bijdrage te deponeren. Uw bijdrage komt ten goede aan het project scholenbouw Ghana

 MOV – Stompwijk

 

Kerkschoonmaak,

 Woensdag 27 maart gaat de schoonmaakploeg de kerk op zijn paasbest op poetsen. Als u hierbij een handje wilt toesteken, dan bent u van harte welkom. De koffie staat voor u klaar.

 Werkgroep schone kerk

 

Vieringen a.s. donderdag en vrijdag

Deze week vieren we de Goede week. De week voorafgaand aan Pasen. Op donderdagavond is er om 19:00u een eucharistieviering waarin we het laatste avondmaal van Jezus herdenken. Vrijdag om 15:00 uur volgen we zijn laatste gang met het kruis. Beide vieringen zijn een goede voorbereiding op het Paasfeest en u bent dan ook van harte uitgenodigd om ze bij te wonen. Met name de kinderen die zich voorbereiden op hun 1e H. Communie en die zich voor gaan bereiden op het H. Vormsel worden uitgenodigd om tijdens de Kruisweg mee te lopen. Onze kerk heeft prachtige staties, de afbeeldingen van het lijdensverhaal, alleen om die te bekijken is het al goed om er bij te zijn. Ik hoop tot ziens

 

Marianne Turk

 

 

Viering met het E.M.S. koor

 Paaszaterdag 30 maart verzorgen wij weer ‘n  E.M.S. viering. De Paaswake, ’n eucharistieviering, met de lezingen over de uittocht uit Egypte van het Joodse volk en de symbolen rond water en vuur. Met bijpassende liedjes uit ons repertoire. Iedereen is van harte welkom, wij zien u graag bij deze viering. Onze voorganger is Pastoor L. Banning. Aanvang 21.

 

 

Palmpasen in Stompwijk

Afgelopen dinsdag kwamen meer dan 75 kinderen een Palmpasen stok maken bij de hobbyclub. Het was gezellig druk. Met linten werd er hard gewerkt, om de stokken zo mooi mogelijk te maken. Ook was er gelegenheid om een slinger van pinda’s en rozijnen te rijgen. Daarna namen de kinderen de stok mee naar huis om hem thuis af te versieren.  

Zondag mochten de kinderen allemaal meelopen in de optocht (processie) in de kerk. De kerkdienst werd zeer goed bezocht, en wat was een leuk gezicht, al die trotse kinderen, met hun Palmpasen stok. Na de  viering mochten de kinderen hun Palmpasen stok zelf naar iemand toe brengen. Er zijn vast heel veel mensen blij mee gemaakt. Dank aan allen die hebben meegeholpen.

 Palmpasenstokken inleveren 

Heeft U óók een Palmpasenstok gekregen? De stokken willen we heel graag weer terug hebben zodat we ze volgend jaar weer kunnen gebruiken. U kunt uw Palmpasen stok het komende jaar inleveren bij fam. van Bemmelen, Dr. van Noortstraat 73  of bij het Dorpshuis (in het bovenlokaal).  Alvast bedankt.  

De werkgroep Eerste Heilig Communie en de Hobbyclubleiding.