parochieberichten

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H. Laurentius

 Donderdag    18 april 20.00 uur       bijeenkomst van de pastoraatsgroep

Zaterdag       20 april 19.00 uur       gebedsviering met EMS koor   Voorganger Mw. Marianne Turk

Zondag         21 april 11.00 uur       gebedsviering met samenzang Voorganger Mw. Marianne Turk

 

Zaterdag 20 april 19.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie Jan v. Rijn, Cornelis Caspers, Francisca Overdevest – Nederpelt, Jet Overdevest – Rijneveen, Dora Disseldorp – Luk, Toos en Arend v.d. Voort—in ’t Veen,

Zondag 21 april, 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Nico v. Boheemen, Gé Hoogervorst, Gerarda de Jong – van de Poel, Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen, Wim Suijten.

Kerkhulpen                                            Kosters           Lectoren      Misdienaars

zaterdag     20 april  19.00 u                   A.v.S               geen             geen

Zondag       21 april  11.00 u                  A.v.S                Jan v. Rijn     geen

Mededeling uit het secretariaat  

De collecte voor het vastenproject betreffende de scholenbouw in Ghana bedroeg € 2.016,45. Waar zo’n klein dorp groot in kan zijn, hartelijk dank namens de mensen die zich hier voor hebben ingezet, de MOV groep uit Stompwijk en de parochie H. Petrus en Paulus.  

Er kan na de viering koffie gedronken worden in de pastorie. !

 

Viering met het E.M.S. koor.  

Zaterdag 20 april verzorgen wij weer ‘n  E.M.S. viering met als thema: “Een nieuwe Herder” Het is dit weekend roepingenzondag. In het evangelie horen we het bekende verhaal van de Goede Herder. Iedereen is van harte welkom, wij zien u graag bij deze viering.

Onze voorganger is Marianne Turk. 

Aanvang 19.00 uur.

 

Eerste Heilige Communie   

Op zondag 14 april was het een drukte van belang in de kerk. Er deden 18 kinderen hun Eerste Heilige Communie. Dat is natuurlijk groot feest. Iedereen had z’n mooiste kleding aan. De kerk was heel mooi versierd en er stonden allemaal mooie bloemen op het altaar. Ook was het kinderkoortje uit Zoeterwoude aanwezig om leuke liedjes te zingen. Het was een hele leuke viering. Wij van de werkgroep hopen dat iedereen van de viering heeft genoten. Wij willen pastoor De Bie, de kosters, de misdienaars, het kinderkoortje  en iedereen die aan deze viering heeft meegewerkt bedanken voor deze leuke viering.

 Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie,  

Mariska Zandbergen, Stef Verburg en Yvonne Klijn    

 

Palmpasenstokken inleveren   

Heeft U óók een Palmpasenstok gekregen? De stokken willen we heel graag weer terug hebben zodat we ze volgend jaar weer kunnen gebruiken. U kunt uw palmpasenstok het komende jaar inleveren bij fam. van Bemmelen, Dr. van Noortstraat 73  of bij het Dorpshuis (in het bovenlokaal).  

Alvast bedankt.