Gemalendag

gemalendag

Gemalendag

Op 11 mei vindt weer de Landelijke Gemalendag plaats, waaraan traditiegetrouw wordt deelgenomen door de Stichting Behoud Oude Motorgemalen (STIBOM), betrokken bij de Nederlandse Gemalenstichting. Op deze datum zal het poldergemaal, tevens Rijksmonument ‘De Antagonist’ uit 1930 op gezette tijden worden gestart, altijd een spectaculair gebeuren. Tussen 10.00 en 16.00 uur bent u van harte welkom om met eigen ogen te zien tot welke prestaties de machine in staat is: bij de gemiddelde opvoerhoogte (het waterpeil van de polder is dan bijna 5 meter lager dan het boezempeil) kan de centrifugaalpomp, die door de inmiddels 83 jaar oude één-cilinder dieselmotor van het Engelse merk Crossley wordt aangedreven, wel 1000 liter per minuut op zijn slofjes aan.

Antagonist betekent tegenwerker en in samenhang met de noodzaak tot het geregeld wegwerken van de polder binnenstromen van ongewenst water (regenwater, kwelwater uit de grond en enigszins doorlatende dijken) is dit een zeer toepasselijke benaming voor een voorziening die voor een betrouwbare waterafvoer zorgt. Interessant is de in het machinehuis aanwezige stoomketel, waardoor van 1882 tot 1930 een stoommachine de grote waterpomp kon aandrijven. Het adres van het gemaal is Stompwijkseweg 11. Zaterdag 11 mei worden bezoekers tussen 10 en 16 uur rondgeleid. Om circa 15 uur zal de Crossley-dieselmotor voor de laatste maal worden gestart. Van het Hoogheemraadschap van Rijnland zijn veel brochures e.d. op het gebied van waterbeheersing, waterkwaliteit, veiligheid en milieu aanwezig. Ook leuk en interessant voor kinderen. Bestuur STIBOM