parochieberichten

 

Overleden:

Gerda Groeneweg – Luk in de leeftijd van 79 jaar.

Diaken Hennie Peters in de leeftijd van 76 jaar

 

Weekvieringen in de RK Parochiekern H. Laurentius

Dinsdag               18 juni 12.00 uur gebedsviering voor Gerda Groeneweg – Luk  met parochiekoor,

                                                   waarna crematie in de Meerbloemhof   te Zoetermeer. Voorganger Pastoor J. Smith

Donderdag          20 juni 20.00 uur bijeenkomst van de pastoraatsgroep

Zaterdag            22 juni 19.00 uur geen viering

Zondag               23 juni 11.00 uur woord en communieviering met samenzang.

                                        voorganger Mw. Marianne Turk

Misintenties:

Zondag 23 juni, 11.00 uur voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, uit dankbaarheid bij gelegenheid van de 100 ste verjaardag van Mw. Oudshoorn – Alkemade, Gerarda de Jong -van der Poel, Cor en Nel  Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman—v. Veen, Frans Groen in’ t Woud, Wim Suijten, Herman Bennis, Rie Granneman, Theo van Geijlswijk, Cock v. Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk.

Kerkhulpen                     Kosters           Lectoren                         Misdienaars

dinsdag  18  juni 12.00 uur  Adriaan           geen                             geen

zaterdag 22 juni 19.00 uur  Adriaan H.       geen                             geen

Zondag   23 juni 11.00 uur  Adriaan H.       Nel Klijn                        Ramon v. S/Annika L.