Een nieuw nummer Rondom de kerk !

 

 Het ligt achter in onze kerk. En u kunt het ook afhalen als het secretariaat open is. Het laatste nummer al weer van dit seizoen. Met het laatste nieuws van alle parochies van ons cluster.  

Onder andere dat u op www.rondomdekerk.nu alle 290 ! foto’s kunt bekijken van het Vormsel van 8 juni in de Hartebrugkerk in Leiden. Waarvan eentje hierbij gevoegd.  

Alle werkgroepen die hebben meegewerkt: heel hartelijk dank. We mogen hier in Stompwijk blij zijn dat er telkens nog weer opvolging is. In september verschijnt het volgende blad. Dus wat Rondom de kerk betreft : 

Bedankt voor het lezen en tot in september !  

Agnes van Boheemen- Vollebregt