Collecte handicap.nl

Handicap.nl hield in de week van 17 t/m 22 juni haar jaarlijkse nationale collecte voor mensen met een handicap of chronische ziekte. De opbrengst van de collecte in Stompwijk was € 566,22. Bedankt aan iedereen die hier aan bij gedragen heeft. Dankzij deze bijdrage zijn ze in staat mensen te helpen die buiten de financiële regelingen vallen. Mocht u de collectant gemist hebben dan kunt u altijd nog overmaken op rek.nr.38.22.82.000. De kinderen van groep 8 en hun meester Richard bedankt voor de medewerking.  

Namens de collecte organisatie, Corine Schouten en Annie van Rijn