parochieberichten

Geboren: 19 mei 2013, Nicolaas Bartholomeus v. Boheemen ( Nick) zoon van Nico en Marieke v. Boheemen.

Hartelijk gefeliciteerd namens de parochie gemeenschap.

Weekvieringen in de RK Parochiekern  H.Laurentius  

Woensdag      10 juli   09.00 uur       Kerkschoonmaak, iedereen is welkom.

Zaterdag       13 juli    19.00 uur      Geen viering

Zondag         14 juli    11.00 uur      Eucharistieviering met parochiekoor.Voorganger pater v. Ulden.

Misintenties.

Zondag 14  juli, 11.00 uur  voor de overleden armen en weldoeners van de parochie, Gijs en Rie Onderwater, Niek v. Schie, Bert de Jong, Lena de Jong v.d. Geest, Kees v.d. Geest, overleden ouders Vreeswijk – v. Leeuwen, Leen en Josien Olsthoorn – Lourens, Arend en Toos v.d. Voort, Gerarda de Jong van de Poel ,Cor en Nel Verhagen – Kerkvliet, Miep Mooijman – v. Veen, Wim Suijten, Herman Bennis, Rie Granneman,Theo van Geijlswijk, Cok v.Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor Bert v.d. Plas.

 

Kerkhulpen                         Kosters          Lectoren          Misdienaars

Zaterdag     13 juli     19.00 u   A.v.S            geen geen

Zondag       14 juli     11.00 u   A.v.S            Jan Havik           Bart v. Santen

                                                                                               Simon v.Es 

 

Kerkschoonmaak  

Woensdag 10 juli gaan wij weer de kerk schoonmaken, iedereen die hier bij een helpende hand wil toesteken is van harte welkom.  

Vanaf 09.00 uur starten wij met de werkzaamheden, de koffie met is voor onze rekening.  

Graag tot ziens.  

Werkgroep schonekerk  Corrie v. Santen – Wortman.