Collecte Nationaal Epilepsiefonds

Collecte  Nationaal Epilepsie Fonds   

De collecte voor het Nationaal 

Epilepsie Fonds heeft het mooie bedrag van  € 1015,49 opgebracht.   

Dank aan alle collectanten en iedereen, die heeft bijgedragen.  

Namens het Nationaal Epilepsie Fonds   

Anne-Marie Boogmans