dankbetuiging

Dankbetuiging

Het heeft ons goed gedaan zoveel blijken van belangstelling en medeleven te hebben ontvangen na het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma 

                                          Gerda Groeneweg Luk 

Ook de aandacht die iedereen tijdens haar ziekte heeft gegeven, in welke vorm dan ook, heeft heel veel voor ons betekend.

Wij willen iedereen hiervoor hartelijk danken.

Kinderen en kleinkinderen

 De collecte voor het KWF Fonds heeft € 395,00 opgebracht