Politie waarschuwt voor oplichting

 

De politie werd de afgelopen dagen meerdere keren om raad gevraagd, omdat enkele personen thuis een aanmaning hadden gekregen, waarin namens Corpus Justitia gesommeerd werd om een bedrag van € 129,80 te betalen. 

Bij het achterwege blijven van betaling zou beslag gelegd worden op goederen van de ontvangers van de brief. Oplichters proberen op een illegale manier geld te innen. Aan deze vorm van oplichting is in de media al de nodige aandacht besteed. De politie adviseert bij ontvangst van dergelijke brieven hier niet op te reageren.