Beriohten Parochiekern

Berichten-ParochieKern -H.Laurentiuskerk Stompwijk-

Contact met de Pastores, bij ernstige ziekte,

Overlijden, of een persoonlijk gesprek.

Centraal meldingsnummer 06-22027668

Telefonische bereikbaarheid:

Pastorie Dr. van Noortstraat 88

2266 HA Stompwijk tel. 071-5801604

Pastoor: J. v.d. Bie gaat per 31-7 met studieverlof

Het spreekuur van pastoor v.d Bie vervalt 

Pastoor J.H. Smith is in augustus het eerste aanspreekpunt. Email adres: jhsmithpr@gmail.com

Openingstijden parochiesecretariaat

Maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 -12.00 uur.

E-mail: sintlaurentius@hotmail.com

Betaling  kerkbijdrage Rabobank rek. nr. 361502168

Bijdrage voor misintenties op Raborekening 361500947

Donaties t.b.v. het Restauratie fonds rekeningnr. Rabo 1433.26.430

Verzorging begrafenissen en crematies

De heer C.G J. Onderwater, tel. 079-3422906/0655976947/info@cuo-zm.nl

Weekvieringen in de R.K. Parochiekern H. Laurentius

Donderdag 22 aug.  20.00 uur  pastoraatgroep bijeenkomst

Zaterdag   24 aug.  19.00 uur   geen viering

Zondag    25 aug.  11.00 uur   eucharistieviering met samenzang Voorganger pastor L. Banning

Misintenties

Overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Cors van den Bosch, Jeanne van den Bosch – v. Haaster, Ton en Carla van den Bosch, Gé Hoogervorst, Jan Kerkvliet, Arend en Toos en v.d. Voort – in ’t Veen, overleden ouders,  Cor Verhagen –Nel Kerkvliet,  Miep Mooijman -v. Veen, Wim Suijten, Herman Bennis, Theo van Geijlswijk, Nico Verhagen, Cock v. Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, pastoor v.d. Plas, Rie Luiten.

Kerkhulpen                                Kosters                Lectoren                   Misdienaars

Zondag 25 aug. 11.00 uur           Adriaan H.             Jan v. Rijn                 geen

Mededelingen secretariaat:

Openingstijd secretariaat

In augustus is het secretariaat alleen woensdag- en vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur open.

 

MIVA verkeersmiddelenactie

Na de eucharistieviering  van zondag 25 augustus wordt er een deurcollecte gehouden voor de MIVA actie.

Dit jaar steunt de MIVA de vele pioniers in de ontwikkelingslanden, zo ook de Belgische zuster Maria  en de Nederlandse pater Cristiano in Brazilië. Zij zetten zich in voor de arme kinderen in Brazilië. Want zoals  pater Cristiano zegt: Arme mensen help je het meest als je de kinderen helpt. Warm bij uw aanbevolen.