Parochieberichten

Dopen: De volgende kinderen zijn d. m. v H Doop in de parochiegemeenschap op genomen. Nick v. Boheemen, Miel Juffermans en Tijm Buitelaar. Hartelijk gefeliciteerd namens de parochiegemeenschap.

 Weekvieringen in de RK Parochiekern  H. Laurentius

Woensdag                  4 sept. 09.00 uur          kerkschoonmaak

Vrijdag                       6 sept. 20.00 uur         vergadering belanghebbende monumentendag in de pastorie

Zaterdag                   7 sept. 19.00 uur          geen viering

Zondag                      8 sept. 11.00 uur         eucharistieviering met parochiekoor  Voorganger pater v. Ulden

Misintenties

overleden armen en weldoeners v.d. parochie, Bert de Jong, Lena de Jong-v.d. Geest, Corrie v.d. Zijden -v. Leeuwen, Arie en Rika v. Santen – Verhagen, overleden ouders Vreeswijk-v. Leeuwen, Arend en Toos v.d. Voort –in ’t Veen, Miep Mooijman v. Veen, Wim Suijten, Herman Bennis, Theo van Geijlswijk, Nico Verhagen, Cock v. Geijlswijk, Ger Groeneweg – Luk, Hennie Peters, Pastoor Bert v.d. Plas, Rie Luiten.

Kerkhulpen                     Kosters      Lectoren       Misdienaars

Zondag 8 sept. 11.00 uur    A.v.S.       Paula . v H      Dries en Joost v. Bem. 

 

Kerkschoonmaak, 

Woensdag 4 september 9.00 uur gaan wij weer de kerk schoonmaken, iedereen die hierbij wil helpen is van harte welkom. Zoals gewoonlijk staat de koffie weer klaar.    

Werkgroep schone kerk Corrie v Santen