College Nieuwsflits

College nieuwsflits Leidschendam-Voorburg 3 september

Uitspraak Raad van State bestemmingsplan Landelijk Gebied

Het landelijk gebied van Leidschendam-Voorburg draagt in belangrijke mate bij aan de aantrekkelijkheid van de stad en versterkt het groene karakter van deze gemeente binnen de regio. Deze doelstelling is vastgelegd in het in 2011 vastgestelde bestemmingsplan landelijk gebied.

Een aantal belanghebbenden kon zich niet vinden in het bestemmingsplan en heeft beroep bij de Raad van State ingesteld. Onlangs heeft zij uitspraak gedaan. In haar uitspraak geeft de Raad van State aan dat voor negen percelen in het gehele plangebied een nieuw bestemmingsplan moet worden vastgesteld. Het overgrote deel van het bestemmingsplan Landelijk Gebied is met de uitspraak onherroepelijk geworden.

Burgemeester en wethouders zijn verheugd dat er na een lange periode nu voor iedereen duidelijkheid is over het ruimtelijke beleid in het landelijk gebied. Zij zullen in lijn met de uitspraak voor een aantal percelen een herziening van het bestemmingsplan opstellen. De gemeente doet dit in goed overleg met de belanghebbenden.